Dowiedz się jak uzyskać dotacje

Przygotowaliśmy pakiet informacji jak uzyskać dotacje do 5000 zł

na Twoją instalację fotowoltaiczną!

Pobierz broszurę informacyjną
Chcę bezpłatną wycenę instalacji PV

Axpo Polska Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 123 | 02-017 Warszawa

LET ME KNOW ABOUT LAUNCH

01

Your Unique Selling Proposition

A SUPPORTING STATEMENT FOR YOUR VALUE PROPOSITION

Dofinansowanie może otrzymać każdy, kto produkuje energię elektryczną na własne potrzeby. Finansowanie przeznaczone jest na instalacje o mocy od 2kW do 10kW dla budynków mieszkalnych.

Termin naboru wniosków trwa

od 30.08.19 r. do 20.12.19 r. lub do wyczerpania środków.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.19, natomiast instalacja musi być zakończona przed dniem złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone (instalacja jest zamontowana i przyłączona do sieci) przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Więcej informacji w sekcji „Koszty kwalifikowane”

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.19, natomiast instalacja musi być zakończona przed dniem złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest na projekty zakończone (instalacja jest zamontowana i przyłączona do sieci) przed dniem złożenia wniosku

o dofinansowanie.

Więcej informacji w sekcji „Koszty kwalifikowane”

Termin naboru wniosków trwa

od 30.08.19 r. do 20.12.19 r. lub do wyczerpania środków.

Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie. Forma dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedną inwestycje. Więcej informacji w sekcji „Koszty kwalifikowane”.

02

Your Unique Selling Proposition

A SUPPORTING STATEMENT FOR YOUR VALUE PROPOSITION

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps.

  • A few words about your Product/Offer. Explain how your product will improve your customer's life.
  • A few words about your Product/Offer. Explain how your product will improve your customer's life.
  • A few words about your Product/Offer. Explain how your product will improve your customer's life.
  • A few words about your Product/Offer. Explain how your product will improve your customer's life.

03

Your Unique Selling Proposition

A SUPPORTING STATEMENT FOR YOUR VALUE PROPOSITION

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Your Value Proposition

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Your Value Proposition

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it will helps.

Your Value Proposition

Start!

LET ME KNOW ABOUT LAUNCH